Екип

Инж. Галина Кръстева

ел. поща: krastev@talproject.com;
2018 – до
 днес – управител на “Талашим” ЕООД.
1979-1985 – студент в МЕИ- гр. София, специалност “Електроизграждане на промишлени предприатия”.
1975-1978 – средно образование в гр. София.

B. Kolev

Арх. Борислав Колев

ел. поща: kolev@talproject.com;
мобилен: +359 878 177 627

2015 – до днес – проектант в „Талашим” ЕООД.
2013-2014 – младши експерт в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството” при Столична Община район „Връбница”.
2011-2012 – проектант в „Агенция – архитектура, проучване, инженеринг” ЕООД с управител арх.Велина Бъчварова.
2008-2010 – стажант-проектант в „Агенция – архитектура, проучване, инженеринг” ЕООД с управител арх. Велина Бъчварова.
2004-2011 – студент в УАСГ – гр.София, специалност „Архитектура”.
Специализация в областта на опазване на архитектурното наследство към катедра „История и теория на архитектурата”при УАСГ – гр. София.
Защита на дипломна работа на тема „Дървени сглобяеми къщи” към катедра „Интериор и дизайн за архитектурата” при УАСГ – гр.София с дипломен ръководител доц.арх. Людмил Димитров.
1999-2004 – средно образование в СГСАГ „Христо Ботев” – гр.София.
1992-1999 – основно образование в Първо ОУ „Васил Левски” – гр.Костинброд с разширено изучване на изобразително и приложно изкуство.
Хоби в свободното време – рисуване и спорт.

Арх. Александар Христов

ел. поща: hristov@talproject.com;
мобилен: +359 893 880 933

2016 – до днес – архитект в „Талашим“ ЕООД.
2013-2016 – работа като оператор в транспортна борса.
2010 – европейска награда за извън класна архитектурна дейност.
2008-2014 – студент в УАСГ, специалност „Архитектура“ -гр. София.
2004-2008 – средно образование в „Гимназия“ – гр. Босилеград, Р. Сърбия.

Арх. Роберт Йефтимовски

2017 – до днес – архитект в „Талашим“ ЕООД.
2010 – европейска награда за извън класна архитектурна дейност.
2008-2014 – студент в УАСГ, специалност „Архитектура“ -гр. София.
2004-2008 – средно образование в „Гимназия“ – гр.Каменица,  Р. Македония.

B. Stoqnov

Арх. Борис Стоянов

2015 – до днес – проектант в „Талашим” ЕООД.
2015 – работа в архитектурни бюра „Амфион“ ЕООД и „BEAC Bulgaria“ ЕООД.
2014-2015 – работа като архитект в „Ар Проджекс“ ЕООД при арх. С. Арсов.
2009-2015 – студент в УАСГ- гр. София, специалност “Архитектура”.
2004-2009 – средно образование в Първа езикова гимназия – гр. Варна.

Aрх. Радостин Недков

2017 – до днес-архитект в “Талашим” ЕООД.
2010– европейска награда за извън класна архитектурна дейност.
2009-2016 – студент в ВСТУ „Любен Каравелов“ гр.София Р. България специялност „Архитектура“.
2004-2008 – средно образование в гр. Банся, Столична община

Колеги

Конструкции

инж. Христо Йорданов
инж. Любен Перфанов
инж. Здравко Илиев
инж. Петър Табаков
инж. Димитър Стоилов
инж. Борис Стоилов
инж. Мирослав Милушев

Електроинсталации

инж. Никола Граматиков
инж. Найден Керешки
инж. Лиляна Маджарова

Водоснабдяване и
канализация

инж. Иван Раденков
инж. Людмила Кирова

Отопление и вентилация

инж. Димитър Пенев
инж. Донка Димитрова

Геодезия

инж. Григор Павлов
инж. Асен Иванов

Пожарна безопасност

инж. Тодоров Тодоров
инж. Манол Тончев

ПБЗ и ПУСО

инж. Райна Воденичарова

Share This: