Екип

B. Krastev

Aрх. Борислав Кръстев

ел. поща: krastev@talproject.com;
мобилен: +359 887 105 863

2014 – до днес – управител и проектант в “Талашим” ЕООД.
2010-2014 – водещ проектант и ръководител на екип за редица индивидуални проекти.
2010 до днес – член на КАБ с рег номер 04319. Пълна проектантска правоспособност.
2010 – дипломиране. Награда най-добър дипломен проект на името на арх. Д. Богданов, дадена от “Амфион” ЕООД.
2009 – награда за II място в националния кръг на международен студентски конкурс за Офис сграда на “Saint-Gobain Isover” , съвместно с Галина Милкова и Стойчо Добрев.
2009 – номинация за студентска стипендия за проект “Интелигентна биомашина”, съвместно с Галина Милкова и Стойчо Добрев от Съюза на архитектите в България и “Амфион” ЕООД.
2008-2013 – проектант в “Интексарх” ЕООД.
2006-2008 – проектант в “Артпойнт” ООД.
2004-2010 – студент в УАСГ- гр. София, специалност “Архитектура”.
1999-2004 – средно образование в СГАСГ “Христо Ботев”, гр. София.

B. Kolev

Арх. Борислав Колев

ел. поща: kolev@talproject.com;
мобилен: +359 878 177 627

2015 – до днес – проектант в „Талашим” ЕООД.
2013-2014 – младши експерт в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството” при Столична Община район „Връбница”.
2011-2012 – проектант в „Агенция – архитектура, проучване, инженеринг” ЕООД с управител арх.Велина Бъчварова.
2008-2010 – стажант-проектант в „Агенция – архитектура, проучване, инженеринг” ЕООД с управител арх. Велина Бъчварова.
2004-2011 – студент в УАСГ – гр.София, специалност „Архитектура”.
Специализация в областта на опазване на архитектурното наследство към катедра „История и теория на архитектурата”при УАСГ – гр. София.
Защита на дипломна работа на тема „Дървени сглобяеми къщи” към катедра „Интериор и дизайн за архитектурата” при УАСГ – гр.София с дипломен ръководител доц.арх. Людмил Димитров.
1999-2004 – средно образование в СГСАГ „Христо Ботев” – гр.София.
1992-1999 – основно образование в Първо ОУ „Васил Левски” – гр.Костинброд с разширено изучване на изобразително и приложно изкуство.
Хоби в свободното време – рисуване и спорт.

Арх. Александар Христов

ел. поща: hristov@talproject.com;
мобилен: +359 893 880 933

2016 – до днес – архитект в „Талашим“ ЕООД.
2013-2016 – работа като оператор в транспортна борса.
2010 – европейска награда за извън класна архитектурна дейност.
2008-2014 – студент в УАСГ, специалност „Архитектура“ -гр. София.
2004-2008 – средно образование в „Гимназия“ – гр. Босилеград, Р. Сърбия.

K. Ignatova

Катерина Игнатова-Кръстева

2014 – до днес – главен счетоводител в “Талашим” ЕООД.
2011 – до днес – до днес счетоводител в “Анджелини Фарма България” ЕООД.
2010-2011 – касиер в „КМБ България“ ЕАД.
2016 – завършване на магистърска степен по „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“ в СА „Академик Д. Ценов“ , гр. Свищов.
2014 – завършване на магистърска степен по „Фирмен мениджмънт и контролинг“ в СА „Академик Д. Ценов“ , гр. Свищов.
2012 – завършване на бакалавърска степен по „Счетоводство“ в УНСС, гр. София.
2008-2012 – студент в УНСС- гр. София, специалност Счетоводство.
2008 – завършва със златен медал за успех средното си образование.
2003-2008 – средно образование в НПМГ “Академик Л. Чакалов”, гр. София.

B. Stoqnov

Арх. Борис Стоянов

2015 – до днес – проектант в „Талашим” ЕООД.
2015 – работа в архитектурни бюра „Амфион“ ЕООД и „BEAC Bulgaria“ ЕООД.
2014-2015 – работа като архитект в „Ар Проджекс“ ЕООД при арх. С. Арсов.
2009-2015 – студент в УАСГ- гр. София, специалност “Архитектура”.
2004-2009 – средно образование в Първа езикова гимназия – гр. Варна.

Aрх. Влатко Стояновски

2016 – до днес-архитект в “Талашим” ЕООД.
2015 – до днес- архитехт в  „Три Точки“.
2010– европейска награда за извън класна архитектурна дейност.
2008-2015 – студент в УАСГ гр.София Р. България специялност „Архитектура“.
2004-2008 – средно образование в М.М Брицо гр. Делчево Р. Македония.

A. Dochev

Aрх. Атанас Дочев

2016 – до днес – архитект в “Талашим” ЕООД.
2013-2016 – активно участие в проектантски колективи под ръководството на арх. Д.Дочев ,арх. М.Григорова.
2012-2015 – Участие в „Архитектурен Форум Пловдив“.
2010-2016 – студент в УАСГ гр.София Р. България специялност „Архитектура“.
2006-2010 – средно образование в СОУ „Христо Проданов“, чуждоезиков профил.

V. Ignatova

Инж. Васка Игнатова

2017 – до днес – инженер КИП-А в “Талашим” ЕООД.
2015 – Помощник администрация в „Анджелини Фарма“ ЕООД.
2010-2014 – студент в ТУ-Габрово, специялност „Автоматика, информационна и управляваща техника”.
2003-2007 – средно образование в СПГЕ „Джон Атанасов“, специалност Компютърни системи и програмиране, гр. София.

Колеги

Конструкции

инж. Христо Йорданов
инж. Любен Перфанов
инж. Здравко Илиев
инж. Петър Табаков
инж. Димитър Стоилов
инж. Борис Стоилов
инж. Мирослав Милушев

Електроинсталации

инж. Никола Граматиков
инж. Найден Керешки
инж. Лиляна Маджарова

Водоснабдяване и
канализация

инж. Иван Раденков
инж. Людмила Кирова

Отопление и вентилация

инж. Димитър Пенев
инж. Донка Димитрова

Геодезия

инж. Григор Павлов
инж. Асен Иванов

Пожарна безопасност

инж. Тодоров Тодоров
инж. Манол Тончев

ПБЗ и ПУСО

инж. Райна Воденичарова

Share This: