За проектанти

Талашим Проект е колектив от архитекти и инженери, обединени от стремежа за създаване на добра архитектура, а оттам и по-добра среда на живот. Вярваме, че с множеството проекти, които реализирахме до този момент надграждаме добрата основа на предишните поколения и донякъде поправяме техните грешки. Знаем, че с работата се допускат грешки, но се учим от нашите и чужди, с което подобряваме качеството на работата си.
За времето през което сме заедно надграждаме взаимното доверие помежду си в приятелство, което пък е необходимо за да се превърне работата ни в удоволствие. Проектирането за нас е не само препитание, но и реализирана цел, сбъдната мечта. Ето защо са така важни добрите отношения по между ни – без тях не може да се постигне добър резултат и успех.
Нашия екип е отворен за съвместна работа с архитекти и инженери както от България, така и от чужбина. Готови сме да партнираме с колеги както при изготвянето на конкретни проекти, така и за дълготрайно сътрудничество. За това ако вие сте:

  • Пълноправен проектант – архитект или инженер със стаж и опит, който търси сътрудничество с архитекти или инженери от екипа ни;
  • Студент по архитектура в горен курс на обучение,  желаещ  да стажува към архитектурния ни екип;
  • Дипломирал се проектант с липса на стаж по специалността, който търси платен стаж или работа за проектант от екипа ни;
  • Човек без техническо образование, който харесва работата ни и смята, че можем да си бъдем взаимно полезни

свържете с нас за да обсъдим дали и по какъв начин можем да си сътрудничим!
Вярваме, че един от най-сигурните пътища към успеха е обединяването и сътрудничеството на широк кръг от хора и в конкретние случай – колеги. Работата в широк екип води до взаимно усъвършенстване и развитие.

Share This: