Компанията

Талашим Проект е организация, обхващаща широк спектър от сградно, интериорно и градоустройствено проектиране. Дружеството “Талашим” ЕООД е основано през 2014 година като обединение на проектантски екип с дългогодишна практика и множество съвместни проекти. Управител и водещ проектант е арх. Борислав Кръстев.

Работата ни е насочена предимно към жилищния сектор, но в последните години реализирахме значителни проекти за обществени и промишлени сгради и съоръжения. Най-удовлетворяващите резултати за инвеститорите и нас самите се получават, когато се заемем с даден проект от стадий градоустройство и го реализираме до най-дребните детайли.

Водещ принцип в дейността ни е стремежа да удовлетворим както изискванията на нашите клиенти, така и на динамично променящата се нормативна база. За да отговаряме на потребностите на пазара е необходимо постоянно усъвършенстване и много работа.

Мисията на нашия колектив е да допринесем в създаването на една по-добра среда за живот на хората. Архитектурата на сградите, улиците и парковете, е пространството на обитаване за съвременния човек и ето защо всеки един проектант носи огромна отговорност за това пространство.

Share This: