Консултантски услуги

Както знаем правилните решения са следствие не на добрия късмет, а на добрите познания и опит. Ето защо голяма част от дейността на проектантите е свързана с даването на верни, подходящи решения на инвеститорите – независимо дали става въпрос за дребни детайли или избор на терен за строителство. Колектива на Талашим Проект ежедневно предоставя съвети и решения на своите Възложители, с което смятаме че сме им максимално полезни. По въпросите, които са извън нашата компетенция като проектанти ние си партнираме с:

  • Строителен надзор: компания със значителен опит в оценката на съответствието на проекти и надзор по време на строителството. Адекватния съвет от консултанта по строителен надзор още на проектно ниво понякога пести значително време и ресурси както на проектантите, така и на инвеститорите.
  • Енергийно обследване на сгради е дейност, упражнявана от сертифицирани фирми, които имат съответния кaпaцитет и апаратура да извършат енергиен одит по време на експлоатацията на сградата, за да се издаде съответния енергиен сертификат за сградата.
  • Консултанти, подготвящи проекти финансирани от Европейския съюз, които подготвят цялата документация за кандидатстване за съответното финансиране. Интегрираната работа между консултата от този тип и проектанта е единствения път към успешния проект, който печели финансиране.
  • Инвестиционни консултанти – т.нар. брокери, които се занимават с намирането на подходящ недвижим имот, с провеждането на съответното проучване на собствеността му. В някои от случаите е изключително важно допитването до такива специалисти, за да се избегнат сериозните имотни измами.

Каквато и да е спецификата на търсената информация, ние се стремим да предложим адекватни решения за нашите възложители. Решения, които да защитят техните интереси и да подпомогнат нашата обща работа.

Share This: