Обществена дейност

Колектива ни още със сформирането си има амбицията да участва активно и според възможностите си в подпомагането на различни обществено-значими каузи. Смятаме, че личното израстване и успех са непълни ако човек не подпомага развитието на околните. Ето защо и до сега, а и занапред ще се включваме в различни инициативи, с които да стимулираме напредъка и на другите около нас. По този начин ще превърнем успеха в споделен – нашия и на подпомогнатите от нас.

Конкретни насоки в нашата обществена дейност:

  • Подпомагане на читалища с материална и финансова подкрепа (има създадена практика от 2014 г.). За нас читалището е име на духовно огнище, на саможертвеност и работа за другите. Тези институции са с минимален бюджет и съществуването им се дължи единствено на духа на местните хора.
  • Подпомагане на общини с безвъзмездно изготвяне на неголеми по обем проекти за участване в различни програми (има създадена практика от 2015 г.). С такива жестове към общини вече сме ги измъквали от безизходицата да нямат средства (а понякога и време) за възлагане на проектиране, без което пък губят възможност за финансиране.
  • Подпомагане на църковни настоятелства с безвъзмездно изготвяне на проекти за реконструкция или изграждане на църковни обекти. Смятаме да започнем тази инициатива, с което да допринесем за спасяването и възраждането на редица духовни средища.
  • Подпомагане на талантливи деца по пътя на образованието им. Една нова инициатива на екипа ни е учредяването на едногодишна стипендия за ученолюбиви деца, с което да ги насърчим към сбъдване на мечтите им. Вярваме, че ще успеем да стартираме тази идея до края на 2016 г.

Ако имате конкретно предложение за някоя от посочените по-горе насоки или друга подобна, молим да се свържете с нас и в зависимост от възможностите ни ще се опитаме да откликнем.  За сега основната ни обществено-полезна дейност е на територията на община Елин Пелин, където е седалището на фирмата и местоживеенето на част от екипа ни. Обаче смятаме да подкрепяме стойностните каузи и в останалите общини.

За резултатите от обществената ни дейност може да следите в АКТУАЛНО.

Share This: