Партньори

eurobion

ЕВРОБИОН ООД е създадена през 2005г. и вече над 10 години се явява основен производител на пречиствателни станции за питейни и отпадни води за България и Балканския полуостров. Към момента има реализирани над 1000 индивидуални станции.

bis

Б.И.С. Инженеринг ЕООД е консултантска компания за строителен надзор, основана през 2000 година и за своите 15 години практика е участвала в реализирането на редица жилищни, промишлени, обществени и складови сгради на територията на София и цялата страна.

eeg

ЕЕГ Инженеринг ЕООД е основана през 2005г. с основен предмет на дейност – изграждане и поддръжка на промишлени и битови електрически инсталации, инженеринг. Дейността обхваща и проектиране на силнотокови, осветителни, слаботокови инсталации и автоматизация.

tpi

ТИ ПИ АЙ ПРОДЖЕКТ ООД е компания, специализирана в проектирането и производството на метални конструкции. Участвала е в изграждането на различни обекти в сферата на нефтопреработвателната промишленост в България и чужбина.

reko

РЕКО Инженеринг ЕООД предлага проектиране и консултантски услуги в следните области:
ВОДИ, ОКОЛНА СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ И СУПЕРВИЗИЯ НА ПРОЕКТИ
Експертите, работещи във фирмата, са утвърдени в своята област строителни инженери.

Share This: