Въведе се в експлоатация автосервиз „Вабонти“

 

TP_techn_rabЕкипът ни  разработи проект за „Техническа работилница за ремонтни дейности и диагностика на автомобили с офис и приемна“. Обектът се намира в местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии” на територията на кв. Модерно предградие, Столична община район „Връбница”.

Основните дейности, които ще се извършват в сградата са ремонт и диагностика на ходовата част и елементите на окачването на автомобилите, монтаж/демонтаж и баланс на гуми, смяна на масла и филтри.

Обслужващият персонал ще бъде от трима души. Сградата разполага с три работни клетки за ремонт и диагностика на автомобили, оборудвани с 2 бр. подемни крикове. Работните клетки имат директна връзка със склад за резервни части и отделно помещение – техническа работилница, в което ще се извършват по-дребни ремонти на отделни части и детайли от окачването на автомобилите. Служителите разполагат със самостоятелно санитарно помещение както и съблекалня.

TP_techn_rab_2За нуждите на клиентите е проектирана приемна част с място за изчакване. Входът за приемната е решен директно от тротоара в непосредствена близост до работните клетки.

На междинно ниво над пространството на приемната част, санитарните помещения, сервизното помещение и съблекалнята е разположена офис – галерия с предназначение за място на работа на управителя на работилницата и срещи с клиенти. На нивото на офис – галерията е предвидена стая за почивка и WC.

Обемно-пространственото решение на сградата до голяма степен се определя от нейната функция и от формата на имота.

В план сградата представлява трапец. Състои се от два обема с различна височина. В по-ниския обем са поместени складовата част и работилницата, а в по-високия обем се разполагат работните клетки с подемни крикове за повдигане на автомобилите, приемната, съблекалнята, санитарните помещения, офис-галерията и стаята за почивка.

С оглед постигане на максимална лекота, икономичност и бързина при строителството на сградата е избрана носеща метална скелетна конструкция.

TP_techn_rab_4TP_techn_rab_3

Друго предимство на металната конструкция е възможността за преодоляването на по-големи подпорни разстояния и постигане на по-свободни пространства в зоната на работните постове за ремонт, диагностика и обслужване  на автомобили.

Сградата е проектиране през 2015г. и изцяло построена през 2016г.

Share This: